Terapitilbud

 Foto: Jo Michael de Figueiredo

Foto: Jo Michael de Figueiredo

Jeg tar i mot alle som ønsker en form for endring eller hjelp til å bli bedre kjent med seg selv.

Symptomene kan være angst, uro eller depresjon, mange kommer også til psykolog etter kriser eller store livsomveltninger. Skyldfølelse, skam eller lav selvfølelse kan være svært hemmende, og noen ganger kan følelser som sinne eller tristhet kjennes så overveldende at det tar alt ditt fokus. Dette er det mulig å gjøre noe med.

Mitt hovedfokus er å hjelpe deg til å bli bedre kjent med følelser og eventuelle blokkeringer. Jeg arbeider i det tempo som passer deg, mange kan få svært god hjelp på kort tid fordi jeg opprettholder et høyt fokus i timene. 

Jeg anbefaler at du først kommer til en innledende samtale på 45 min. for å avklare forventninger til terapi og bli litt kjent. Denne timen bærer preg av et litt uformelt intervju, jeg vil spørre litt etter bakgrunn, opplevde vansker og ønsker. Etter dette legger vi opp et løp sammen. 

Mitt ønske er at du skal få maksimalt ut av hver time. Jeg er engasjert og interessert. For meg er terapi den endringsprosess som oppstår når klient og terapeut sammen legger inn krefter for å se det som tidligere har virket tåkete eller uklart.

Dersom jeg opplever at du vil ha bedre nytte av noe annet enn det jeg kan tilby, vil jeg raskt gi hjelp til å finne frem i både det offentlige og private helsetilbud.