Tider

Jeg tar i mot klienter full tid, også enkelte kvelder.

Foredrag og veiledning på forespørsel.

Det er mulig å bestille en fast tid dersom du ønsker å komme ukentlig eller hver 14. dag i en periode.

Hvis du har henvisning fra lege, finner du psykolog ved å kontakte fritt behandlingsvalg. De sitter med oversikt over ledige psykologer med driftsavtale. Tlf. 800 43573.

Betaling

Klienter betaler etter hver time hvis ikke annet er avtalt.

Faktura ettersendes i e-post eller betales med Vipps i timen.

Forsikring kan dekke behandling

Behandlingsforsikringer dekker vanligvis 10 timer hos psykolog.

Tryg Vesta, Storebrand, If, Gjensidige, Sparebanken 1, Vertikal og IHI Bupa har slike forsikringer.

Avbestilling av time

Send mail eller sms til tlf. 976 72 809 for avbestilling. Timer som ikke er avbestilt senest to virkedager (48 timer) før oppsatt tid, belastes i sin helhet hvis ikke andre klienter kan ta timen.

Timebestilling

For akutte situasjoner, kontakt

din fastlege, Oslo legevakt

eller ring 113.

For ønske om time/spørsmål,

kontakt meg på psykolog@ceciliebenneche.no

eller pr. tlf: 976 72 809 (gjerne sms).

Ikke send sensitiv informasjon på mail eller sms.

 

Priser fra 1.1.2018

Innledende time (45 min): 1000 kr.

Enkel time (45 min): 1250 kr.

Enkel time etter

kl. 16.00: 1450 kr.

Db.time (90 min): 2000 kr.

Db.time (90 min)

etter kl. 16.00: 2200 kr.

Oppstart ISTDP

(2 timer, 15 min): 3000 kr.

Skriftlig uttalelse,

henvisning- 1/2 til 1 side: 700 kr.

Prisjustering 1. januar hvert år. Klienter som da allerede går hos meg får ikke denne økningen før juli året etter.