Foredrag og kurs

“Jeg har hatt gleden av å høre Cecilie Benneche holde foredrag ved flere anledninger, senest på vårt personalseminar på Blå Kors, Barnas Stasjon. Cecilie er en dyktig foredragsholder med mye kunnskap om følelser, tilknytning og relasjoner. Hennes entusiasme og kunnskap skaper engasjement og ettertanke. Hun bruker nydelige illustrasjoner (foto) som gir en ekstra dimensjon til budskapet. Timene gikk alt for fort!”
— Hanne Pedersen, Virksomhetsleder ved Barnas Stasjon, Oslo

Jeg er psykolog med en treårig spesialisering i terapiformen ISTDP. Jeg jobber med et psykodynamisk perspektiv og er spesielt opptatt av følelser. I tillegg til psykologutdannelsen har jeg en bachelorgrad i arbeids og organisasjonspsykologi, og jeg har lang undervisningserfaring. På forespørsel holder jeg gjerne foredrag om følelser, psykisk helse eller ledelse.

Tilgjengelige foredrag pr. 1.9.18, priser på forespørsel.

Hva skal vi med følelser?

Skyld, skam og selvfølelse

Følelsesfloker, et førstehjelpskurs

Alle foredrag kan legges opp som halvdagsseminar eller kortere foredrag, og kan bestilles til arbeidsplasser/grupper/skoleklasser etc. Jeg bruker foto fra prosjektet denfølelsen, og tilrettelegger innhold for målgruppen. For mer informasjon, se for eksempel facebooksiden for prosjektet.

Jeg har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen. Jeg har veilederkompetanse, blant annet fra ICDP foreldreveiledning gjennom BUFETAT. Veiledningsgrupper for foreldre, helsepersonell eller pedagoger holdes gjerne dersom dere allerede er en gruppe på 8-10 stk.