ISTDP - intensiv psykodynamisk korttidsterapi

Jeg har gått en treårig etterutdanning (core training) i ISTDP i Stockholm. Mine veiledere der har vært Jon Frederickson (USA) og Allan Abbass (Canada). Jeg holder nå på med det som innen ISTDP heter “Advanced training” for å vedlikeholde kunnskapene.

Hva er ISTDP?

Intensiv henspiller på at jeg er fokusert og aktiv i timene, psykodynamisk betyr at jeg er opptatt av både bevisste og ubevisste prosesser, og korttidsterapi innebærer at terapiløpet er under 40 timer (som regel langt kortere).

 Foto: Jo Michael de Figueiredo

Foto: Jo Michael de Figueiredo

Hvis du ønsker ISTDP, innebærer dette lengre timer (90 min. eller mer). Som regel vil jeg også tilby at timene våre filmes slik at jeg kan se gjennom filmen til neste time og se og lære av ting jeg ikke greide å fange opp i timen. Dette er med på å gjøre ISTDP til en effektiv og etterspurt terapiform.

"Pakkeløp" hos meg betyr at vi avtaler en innledende trial (to timer og 15 min) pluss to db.timer ganske tett på hverandre. Etter den andre db.timen evaluerer vi prosessen og ser om/hvilken vei vi skal gå videre. 

"Blokkterapi" er et tilbud til dem som reiser langt. Da setter vi opp to db. eller triple timer ila to eller tre dager mens du er i Oslo.

Rent praktisk vil du merke at jeg er opptatt av hvordan det kjennes "her og nå", også rent fysisk. Dette kan være uvant, de fleste av oss er gode til å ignorere kroppslige tegn på uro. Jeg har et særlig fokus på følelser og måten de "skjules" på når noe kjennes vanskelig. Dette forsvaret har vært helt nødvendig for å mestre konflikt og krise, men vi ser at det etter en tid kan kjennes fastlåst og ende med å stå i veien for videre vekst og opplevelse av frihet.

I ISTDP veksles det mellom et direkte og erfaringsnært affektfokus og en mer kognitiv tilnærming. 

Affektfokusering innebærer at kapasiteten til å tåle komplekse følelser gradvis utvides. Den kognitive komponenten betyr at vi sammen ser på erfaringen for å sette "bitene" sammen og dermed øke forståelsen og aksepten for egne, indre opplevelser.

For mer utførlig beskrivelse av denne terapiformen, anbefaler jeg denne norske artikkelen samt www.istdpinstitute.com.