Foto: Jo Michael de Figueiredo

Foto: Jo Michael de Figueiredo

Cecilie Benneche

Jeg er autorisert psykolog med privatpraksis på Majorstuhuset i Oslo. Jeg har allsidig erfaring, og har ved siden av klientmottak et prosjekt som heter denfølelsen samt noe foredragsvirksomhet (se egne faner).

Jeg har en treårig spesialisering i ISTDP. Du trenger ikke henvisning for å få time.

 

 


Mange klienter kommer til meg med

  • angst
  • ønske om endring
  • depresjon
  • livskriser
  • skyld og skamfølelse
  • lav selvfølelse
  • lav mestringstro
  • følelser som oppleves kaotiske eller avstengte
  • problemer i relasjoner
  • psykosomatiske plager