Foto: Jo Michael de Figueiredo

Foto: Jo Michael de Figueiredo

Cecilie Benneche

Psykolog med fulltids privatpraksis på Solli plass i Oslo. Jeg har allsidig erfaring, og har ved siden av klientmottak et prosjekt som heter denfølelsen - samt endel veiledningsoppdrag og foredragsvirksomhet (se egne faner).

Jeg har en treårig spesialisering i ISTDP. Du trenger ikke henvisning for å få time.

Les mine to siste artikler i psykologisk.no: et intervju med Siri Hustvedt og "Ti myter om følelser".


Mange klienter kommer til meg med

  • angst

  • ønske om endring

  • depresjon

  • livskriser

  • skyld og skamfølelse

  • lav selvfølelse

  • lav mestringstro

  • følelser som oppleves kaotiske eller avstengte

  • problemer i relasjoner

  • psykosomatiske plager